Započeo Projekt Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

8. siječnja, 2020

Naziv projekta:
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

Naziv korisnika:
Tekija d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:
217.477.781,13 HRK (s PDV-om)

EU sufinanciranje projekta:
124.444.841,93 HRK (bez PDV-a)

Razdoblje provedbe projekta:
01.12.2017. – 31.12.2021.

Opći ciljevi Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega:

  • Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • Poboljšana, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području tvrtke Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga Požega;
  • Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU;
  • Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC)

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.