Radovi na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega- Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega“

24. veljače, 2023

Radovi na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega- Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega“ se zadnjih dana odvijaju povećanom dinamikom. Rok dovršetka radova je 30.11.2023. godine. Vrijednost radova je 67.359.674,37 kn ili 8.940.165,16 EUR-a.

Izvršena je preraspodjela poslova na izgradnji. Uveden je novi podugovaratelj za građevinske radove HSB-GRADNJA d.o.o. iz Slavonskog Broda koji je preuzeo dio poslova tvrtke Presoflex gradnja d.o.o.

Trenutno se na gradilištu izvode radovi na sanaciji i ispitivanju vodonepropusnosti SBR bazena, armirano-betonski radovi na objektu septike, formiranju prometnice kamenim materijalom i postavljanju elektro i strojarske opreme.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.