Početak radova na pročistaču otpadnih voda – Aglomeracija Požega

Početak radova na pročistaču otpadnih voda

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.