POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

20. siječnja, 2021

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
 • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

podijeljena je u 3 grupe radova:

 1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu PožeštineUgovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 13.412 m (91 %)
 2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 16.775 m (84 %)
 3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada PožegaUgovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 4.961 m (45%).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode uz nasip rijeke Veličanke kod naselja Sajmište , a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na iskopu magistralnog vodovoda, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 2: Radovi na iskopu magistralnog vodovoda, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

 • Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega
 • Započeta je gradnja na crpnoj stanici u Trenkovu te se izvode zemljani i konstrukcijski radovi

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 3: Radovi na crpnoj stanici u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska – Cernička (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika , a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici i zoni obuhvata kružnog toka.

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Cerničkoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Cerničkoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

 • Ulica E. Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 943 m, kao i na sanaciji dosad rekonstruirane mreže te prometnih površina. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Slika 6: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

 • Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Očekuje se nastavak se radova na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.
 • Ulica Stjepana Radića – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, a umjesto klasične metode, sanacija se vrši CIPP metodom bez iskopa koja će znatno skratiti vrijeme izvođenja i doprinijeti financijskim uštedama. Dužina trase je 352 m. uz sanaciju 6 okana, izvođač – Goran i Zoran d.o.o. Solin. Završetak radova se očekuje 22. siječnja 2021.

Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića, radove izvodi Goran i Zoran d.o.o. Solin

Slika 9: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića, radove izvodi Goran i Zoran d.o.o. Solin

Slika 10: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića, radove izvodi Goran i Zoran d.o.o. Solin

Uskoro se očekuje početak radova na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici kao i u ulici A. Starčevića.

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.

 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.