POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

3. studenoga, 2020

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
 • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

podijeljena je u 3 grupe radova:

 1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu PožeštineUgovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 12.275 m (83 %)
 2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 16.308 m (82 %)
 3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada PožegaUgovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 3.443 m (31%).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode na ulazu u Požegu uz ulicu Jurja Križanića (vojna cesta) i izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na magistralnom vodovodu Velika – Požega, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

 • Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega
 • Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi izvode između križanja P. Radića, Zrinske, Frankopanske i Orljavske ulice te križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika. Sanirana je prometnica u Krešimirovoj ulici te Zrinskoj do križanja sa Jelačićevom. Trenutno se izvode radovi asfaltiranja rekonstruiranog dijela P. Radića, Zrinske, Krešimirove ulice

Slika 4: Radovi asfaltiranja u Zrinskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

 • Ulica P. Radića – U tijeku su radovi na rekonstrukciji 1334 m kanalizacijske mreže promjera 500 mm, ,izvršeno je 1.334 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. U tijeku su radovi asfaltiranja rekonstruiranog dijela.

Slika 5: Radovi asfaltiranja u ulici P. Radića – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

 • Ulica E. Kvaternika – Započeli su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 510 m, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.
 • Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Započeli su radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 146 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Osim Rekonstrukcije kanalizacijske, planira se i rekonstrukcija vodovodne mreže.

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.