POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

3. rujna, 2020

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
  • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

podijeljena je u 3 grupe radova:

  1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu PožeštineUgovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 11.290 m (76,33 %)
  2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 15.195 m (76,04 %)
  3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada PožegaUgovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 2.023 m (18,38 %).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode kod mjesta Novi Mihaljevci i izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na magistralnom vodovodu Velika – Požega, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

  • Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega
  • Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Zrinska (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka između raskrižja sa ulicom M. Trnine i Ante Starčevića te Pavla Radića, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica,

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Zrinskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica P. Radića – započeli su radovi na rekonstrukciji 1334 m kanalizacijske mreže promjera 500 mm, ,izvršeno je 926 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Pavla Radića – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.