POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

10. ožujka, 2021

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
 • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

podijeljena je u 3 grupe radova:

 1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu PožeštineUgovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 14.201 m (96 %)
 2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 17.512 m (88 %)
 3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada PožegaUgovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 6.880 m (63%).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode na montaži DMA okana na više lokacija, a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na postavljanju DMA okna, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

 • Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega
 • Izvode se radovi postavljanja kanalizacijske mreže, ispitivanja, i sanacije.

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika , a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici. Trenutno se izvode radovi sanacije asfaltnih površina dijela Frankopanske ulice do križanja sa ulicom E. Kvaternika.

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 6: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

 • Ulica E. Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 1.335 m. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

 • Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 810 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

–   Osječka ulica –  Izvode se radovi na kanalizacijskoj mreži, a dosad je izvedeno 285 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

– Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.

10.03.2021. – Tekija d.o.o.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.