POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

24. srpnja, 2020

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
 • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

podijeljena je u 3 grupe radova:

 1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu PožeštineUgovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 9.395 m (63,51 %)
 2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 14.200 m (71,06 %)
 3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada PožegaUgovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 871 m (7,91 %).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode kod mjesta Novi Mihaljevci i izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica. Po projektiranoj trasi cjevovoda na lokaciji Trenkovo-Trnovac pronađeni su arheološki nalazi, čije istraživanje je zahtijevalo angažiranje specijaliziranih tvrtki za istraživanje arheoloških lokaliteta. Radove arheoloških istraživanja je obavila tvrtka Delmat Galiot d.o.o. Split.

Slika 1: Radovi na vodoopskrbnoj mreži – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 2: Arheološka istraživanja – Delmat galiot d.o.o. Split

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

 • Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega
 • Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

 • Zrinska (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka između pružnog prijelaza i raskrižja sa ulicom M. Trnine, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica,
 • Sokolova (dio) – rekonstruirano 267 m kanalizacijske mreže promjera 300 mm, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Ulica P. Radića – započeli su radovi na rekonstrukciji 1334 m kanalizacijske mreže promjera 500 mm, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Zrinskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.