Partneri projekta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 19370100881
www.mzoe.gov.hr

Općina Brestovac

Požeška 76
34322 Brestovac
OIB: 53610608235
www.brestovac.hr

Općina Velika

Zvonimirova 1a
34330 Velika
OIB: 30966980172
www.opcina-velika.hr

Grad Požega

Trg Sv. Trojstva 1
34000 Požega
OIB: 95699596710
www.pozega.hr

Tekija d.o.o.

Obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega
www.tekija.hr

Hrvatske vode

pravna osoba za upravljanje vodama
OIB: 28921383001
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.