Izvođači

Koming d.o.o. 

Pavelinska 38, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 251 900
Fax: +385 48 251 999
E-mail: koming@koming-kc.hr

PROMET GRAĐENJE d.o.o. za gradnju, prijevoz i trgovinu

Industrijska 28, 34000 Požega
Telefon: 034/274033
Fax: 034/274056

Niskogradnja Marijanović d.o.o.

Majstorska 13, Kaptol
Tel/Fax: +385 34 231 722
E-mail: niskogradnja.marijanovic@gmail.com

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.