Projekt poboljšanja
vodnokomunalne
infrastrukture
Aglomeracije Požega

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.

www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

Naziv korisnika:

Tekija d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:

217.477.781,13 HRK (s PDV-om)

EU sufinanciranje projekta:

124.444.841,93 HRK (bez PDV-a)

Razdoblje provedbe projekta:

01.12.2017. – 30.11.2023.

Opći ciljevi Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega:
  • Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • Poboljšana, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području tvrtke Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga Požega;
  • Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU;
  • Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC)

Posljednje objave

+
Radovi na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega- Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega“

Radovi na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega- Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega“…

24. veljače, 2023
+
Učenicima predstavljen projekt aglomeracije Požega

U sklopu provedbe projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ učenicima sedmih razreda požeških osnovnih škola Dobriša Cesarić i…

29. studenoga, 2022
+
Izgradnja CUPOV-a: Najviša razina pročišćavanja vode i zaštite Orljave

Požega, 8. srpnja 2022. – Tekija d.o.o. i Grad Požega organizirali su jučer obilazak gradilišta Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih…

8. srpnja, 2022
+
Nakon pola stoljeća: Od danas voda od Velike prema Požegi ide novim cjevovodom

Radove na projektu Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega obišli su danas direktor tvrtke Tekija d.o.o. Anto Bekić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih…

17. studenoga, 2021
+
Realizacija projekta ‘Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine’

Radovi na projektu započeli su u lipnju 2019., a ukupna vrijednost procijenjena je na 91.739.804,27 kn. Područja na kojima se…

22. listopada, 2021
+
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega  Dogradnja i proširenje uređaja za…

10. kolovoza, 2021

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.